Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Specifika účtování v zemědělství

Termín: 6. 10. 2020
Termín — bližší informace 9:00 -14:00 hod.
Místo konání: Praha
Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru účetnictví.

Program

Seminář účastníkům přibliží blíže následující oblasti:
 • legislativní rámec,
 • specifika v rostlinné a živočišné výrobě,
 • ostatní specifika - lesy, vodní plochy,
 • dotace a jejich účtování, podpory z EU,
 • škody a jejich pojištění,
 • účtování zásob, normy přirozených úbytků, příchovky,
 • oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace,
 • rezervy,
 • účetní závěrka zemědělského podniku,
 • inventarizace majetku,
 • zemědělci jako FO,
 • diskuse.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek