Archiv seminářů Komory

Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu

Termín: 15. 10. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2300 Kč (2800 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

Ing. Lenka Dvořáková, daňový poradce, člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ), člen Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky.

Program

PŘÍNOS: Vysvětlení neoblíbeného výkazu srozumitelnou a stravitelnou formou v podání lektora z praxe. Zaručujeme, že výkaz cash flow po absolvování kurzu sestavíte, a to přímo z obratové předvahy.

PROGRAM

• úvod do problematiky,   

• vysvětlení smyslu výkazu,   

• výuka teorie, legislativní rámec, doporučení ČÚS,   

• metody sestavení výkazu,   

• výuka sestavení na praktických příkladech,   

• orientace v hotovém CF – co lze z výkazu vyčíst, kritické body,   

• procvičování – vlastní sestavení výkazu CF.     

Dotazy, diskuze.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek