Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Co musí účetní vědět o DPH

Termín: 6. 4. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2600 Kč (3100 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

Program

S ohledem na zdravotní situaci je konání akce odloženo. Nový termín bude stanoven s ohledem na budoucí vývoj. Budeme Vás včas informovat. Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na další společné akce.

Během semináře budou probrány následující okruhy:

• daňové doklady – druhy a jejich náležitosti,   

• uplatňování daňových dokladů z časového hlediska,   

• DPH a zálohy – vystavování dokladů a jejich účtování,   

• DPH a cizí měna – přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy,   

• nárok na odpočet daně,  

• DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU,   

• DPH při dovozu a vývozu mimo EU,   

• DPH a automobil – pořízení automobilů a jejich poskytování pro soukromé účely,   

• ručení za nezaplacenou daň v roce 2020,   

• daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení.

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

 
Skočit na začátek