Archiv seminářů Komory

Webinář: Dagmar Kučerová - Mzdová účtárna v době koronaviru 

Termín: 17. 6. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Internetové připojení - webinář
Cena: 990 Kč (1490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Webinář prostřednictvím jednoduché platformy MS Teams, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerovácertfikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnctví

Program

V průběhu semináře budou řešeny a diskutovány následující oblasti: 

  • Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele - překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví (karanténa, ošetřovné, souběh nemocenských dávek, přeshraniční zaměstnanci, ELDP, částečná nezaměstnanost, dočasné přidělení, pracovnělékařské prohlídky, program Antivirus a připravované změny, aktuální vyjádření MPSV k určení překážky a k následným kontrolám,  účtování příspěvku, odložení odvodů pojistného pro zaměstnavatele atd.).
  • Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům - povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.
  • Změny provádění exekučních srážek ze mzdy - novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020. 
  • Změny v exekucích a insolvencích (tzv. lex covid justice), odstupné, daňový bonus, insolvence, dále snížení srážek ze mzdy a odklady exekucí atd. 
  • Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd. 
  • Aktuálně k eNeschopenkám - změny v notifikacích, aktuální i připravované změny v ePortálu pro zaměstnavatele, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům. 
  • Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání 
  • Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce - plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace). 
  • Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře. 

 

Webinář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály.. 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek