Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

Termín: 4. 9. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

Program

Cíl semináře:

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví. Součástí výkladu je rozbor možných osvobození příjmů u mateřské společnosti a také výklad problematiky vztahů mezi spojenými osobami, vč. úpravy omezující praktiky vyhýbání se daňové povinnosti anebo rozbor společného systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Obsah:

  • vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy)
  • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti
  • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka - dcera
  • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní  (problematika spojených osob apod.)
  • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky)
  • mateřská a dceřiná společnost (přidružené osoby) z pohledu úprav zákona o daních z příjmů omezujících praktiky vyhýbání se daňové povinnosti
  • přeměny společností (fúze a rozdělení), převod podniku a výměna podílů z daňového pohledu (přenositelnost ztráty a další souvislosti)
  • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek