Archiv seminářů Komory

Webinář: Nemovité věci a jejich nájem z daňového a účetního pohledu

Termín: 29. 5. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání:
Internetové připojení - webinář
Cena: 950 Kč (1150 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Webinář prostřednictvím platformy MS Teams, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychtadaňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

Program

Cíl webináře:

Cílem webináře je probrat účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), a to jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce (pachtýře).

Obsah:

-        vymezení nemovitých věcí (nemovitostí) v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů

-        pořizování nemovité věci (náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny) a uplatnění souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy)

-        technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení nájemcem a řešení nepeněžního příjmu u pronajímatele)

-        tvorba rezervy na opravy (základní princip, příklad postupu)

-        zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)

-        uplatňování výdajů (nákladů) v souvislosti s nájmem (vč. např. problematiky odstupného, jistiny, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem)

-        služby související s nájmem nemovitých věcí (možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty)

-        nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu)

-        postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace služeb, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Webinář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek