Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka 2019 pro neziskové organizace

Termín: 20. 1. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor

Program

První část semináře bude věnována účetní závěrce za rok 2019 a komplikovaným účetním operacím:

 • Plný a zjednodušený rozsah vedení účetnictví
 • Opravy chyb minulých let
 • Problematika fondů NNO
 • Problematika přijatých investičních a provozních dotací
 • Sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví

V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:

 • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním – tj. 
  • sestavení účetní závěrky za rok 2019 a záludnosti v účetnictví NNO
  • sestavení účetních přehledů v jednoduchém účetnictví
  • položky zvyšující základ daně
  • položky snižující základ daně
  • uplatnění daňových odpisů 
  • snížení základu daně podle § 20(7) – toto snížení nemají všichni veřejně prospěšní poplatníci

V rámci semináře budou účastníci seznámeni se specifickými oblastmi NNO:

 • jak se v daňovém přiznání projeví přijaté dary (peněžní i nepeněžní)
 • jak se v daňovém přiznání projeví fondy 

Informace o zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku:

 • lhůta pro zápis skutečných majitelů u NNO
 • definice skutečných majitelů u NNO
 • způsob provedení zápisu
 • informační systém skutečných majitelů (ISSM)
 • evidence skutečných majitelů v procesu získávání dotací od veřejného sektoru

Aktuální informace k roku 2020 a připravovaným legislativním změnám.

Průběžně odpovědi na dotazy účastníků.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek