Archiv seminářů Komory

Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020

Termín: 13. 10. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30 hod.
Místo konání: Praha
Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)
Cena: 2600 Kč (3100 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

Just-Home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha (Vnitroblok)

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce

Program

V průběhu semináře budou probrány následujíí témata:

• účetní a daňové vymezení pojmů,  

• forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,  

• ocenění,  

• odpisování,  

• technické zhodnocení,  

• nejčastější chyby v účtování,  

• inventární karty,  

• vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování,  

• vazba na DPH a majetkové daně,  

• financování hmotného majetku úvěrem,  

• časté chyby a omyly.

 

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek