Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (Otevřený dotační seminář)

Termín: 13. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 2130 Kč (2130 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce

Program

V průběhu semináře budou probrány následujíí témata:

• účetní a daňové vymezení pojmů,  

• forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,  

• ocenění,  

• odpisování,  

• technické zhodnocení,  

• nejčastější chyby v účtování,  

• inventární karty,  

• vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování,  

• vazba na DPH a majetkové daně,  

• financování hmotného majetku úvěrem,  

• časté chyby a omyly.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek