Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka 2019 pro obce a příspěvkové organizace

Termín: 17. 12. 2019
Termín — bližší informace 9.00 – 15.00
Místo konání: Tachov
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov
Cena: 1694 Kč (1815 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor, členka Metodické rady SÚ ČR

Program

1. První část semináře bude věnována účetním případům, které musí být zaúčtovány nejpozději na konci účetního období (tzv. uzávěrkové operace) + novelizace vyhlášky o FKSP:

 • kontrola krytí fondů u příspěvkových organizací,
 • zaúčtování inventarizačních rozdílů a identifikace chyb v účetnictví,
 • opravné položky, 
 • časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • časové rozlišení investičních a provozních transferů,
 • účetní odpisy dlouhodobého majetku,
 • kontrola členění hlavní a hospodářské (doplňkové) činnosti,
 • výnosy ze sdílených daní u obcí,
 • kontrola vazeb mezi Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin-2-12) a účetnictvím a
 • kontrola používání nových položek v rozpočtové skladbě (rok 2019).

Od 1.1. 2020 má účinnost významná novela vyhlášky o FKSP, což znamená nutnou úpravu směrnic pro FKSP - i tomuto bude věnována pozornost. Jste odpovědni za směrnici a využití FKSP v příspěvkových organizacích? Pak právě toto je pro Vás!

2. V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:

 • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním,
 • položky zvyšující základ daně,
 • položky snižující základ daně,
 • uplatnění daňových odpisů a
 • snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP u některých příspěvkových organizací.

3. Schvalování a zveřejňování účetní závěrky

4. Evidence skutečných majitelů z pohledu příspěvkových organizací

5. Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro další období

Průběžně odpovědi na dotazy účastníků.

 

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Platební a storno podmínky pořadatele:

V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce, oběd a materiály. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 16. 12. 2019 na účet č. 173598848/0300, v mimořádných případech v hotovosti před zahájením semináře.

Při neúčasti přihlášeného účastníka poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do 2 dnů před konáním semináře.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 (kontakt na pořadatele) nebo (+420) 777 800 675 (kontakt na KCÚ), popř. svůj dotaz zašlete na: herlikova@udas.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek