Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Rezervy a opravné položky z pohledu účetnictví a daní

Termín: 26. 6. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

Program

Stručná charakteristika:

Komplexní rozbor problematiky tvorby rezerv a opravných položek, a to jak z pohledu účetního, tak z pohledu daňového.

Výběr z obsahu:

  • účetní vymezení rezerv a opravných položek v návaznosti úpravu v § 26 zákona o účetnictví

  • příklady účetních rezerv a postupů účtování při jejich tvorbě (rezervy na soudní spory, záruční opravy, restrukturalizace, zaměstnanecké požitky, rezervy na daň z příjmů, interpretace NÚR I-34 - Rezervy na likvidaci apod.)

  • daňové vymezení rezerv (obecné zásady, související daňový režim)

  • konkrétní možnosti tvorby daňových rezerv v příkladech (na opravu majetku, na pěstební činnosti a další)

  • rozbor postupů v souvislosti s rezervou na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů

  • účetní vymezení opravných položek a postupy účtování při jejich tvorbě

  • daňové opravné položky - obecné zásady a související daňový režim

  • konkrétní možnosti tvorby daňových opravných položek v příkladech (tvorba v případě insolvenčního řízení, časová tvorba podle § 8a zákona o rezervách a další).

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek