Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO - Webinář: Převodní ceny včetně ATAD (Anti-avoidance Tax Directive) - nové směrnice EU do české legislativy

Termín: 18. 6. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 11:00 hod.
Místo konání: Internet
Bude realizováno on-line
Cena: 850 Kč (1150 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Každý potvrzený účastník dostane nejpozději den předem do svého emailu pozvánku na on-line jednání, do něhož se následně před konáním webináře bude moci připojit prostřednictvím webového prohlížeče nebo přes MS Teams aplikaci.

Lektoři

Michal Jelínekpartner poradenské skupiny V4 Group, specializuje se na problematiku mezinárodního zdanění, daňového plánovaní a transferového oceňovaní. V roce 2018 vydal publikaci týkající se stálých provozoven, propojených ovládajících a ovládaných osob a sdružených podniků pod názvem Transferové ceny u Verlag Dashöfer.

Program

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

 VÁŠ PŘÍNOS

 • Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen.

 CÍLOVÁ SKUPINA

Jednatelé, finanční ředitelé, zaměstnanci finančních oddělení

 OBSAH SEMINÁŘE

Legislativní rámec převodních cen

 • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
 • EU Code of Conduct
 • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR
 • Arbitrážní konvence
 • Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití metod transferových cen při kalkulaci cen

 • Praktická aplikace metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
 • Vztah rizika a cenové kalkulace
 • Specifika při poskytování služeb a financujících transakcích
 • Případová studie

ATAD (Anti-avoidance Tax Directive) – implementace nové směrnice EU do české legislativy

 • omezení daňové uznatelnosti úroků
 • zdanění majetku při přemístění (exit tax)
 • zdanění příjmů ovládaných společností (CFC rules)
 • omezení hybridních struktur

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

 • Typický průběh daňové kontroly
 • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
 • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
 • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
 • Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
 • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cenb

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek