Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Profesní odpovědnost účetních a daňových poradců

Termín: 27. 4. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Just-Home, Šrobárova 13, Praha (Meeting space)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Bude upřesněno

Lektoři

Ing. Jan Molín, Ph.D., certifikovaný účetní, daňový poradce, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ.

Program

S ohledem na zdravotní situaci je konání akce odloženo. Nový termín bude stanoven s ohledem na budoucí vývoj. Budeme Vás včas informovat. Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na další společné akce.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek