Archiv seminářů Komory

Novela vyhlášky o FKSP a tvorba a čerpání ostatních fondů pro příspěvkové organizace

Termín: 6.2.2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Tachov
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov
Cena: 1694 Kč (1815 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

Lektoři

Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor

Program

Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací.

Cílem semináře je seznámení účastníků s významnou novelou Vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a informace o problematických otázkách tvorby a čerpání ostatních fondů příspěvkových organizací:

 

Obsah semináře: 

  • na koho se vztahuje vyhláška o FKSP
  • nové možnosti (druhy) čerpání FKSP
  • věcné změny u stávajících druhů čerpání FKSP (někde zpřísnění a někde uvolnění podmínek čerpání)
  • příklady zachycení čerpání FKSP v účetnictví
  • dopad jednotlivých změn z pohledu zákona o daních z příjmů
  • problematické otázky z oblasti tvorby a čerpání ostatních fondů
  • porušení rozpočtové kázně a sankce 
  • kontrola tvorby a čerpání fondů ze strany zřizovatele
  • odpovědi na dotazy účastníků

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Platební a storno podmínky pořadatele:

V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce a oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 5. 2. 2020 na účet č. 173598848/0300, v mimořádných případech v hotovosti před zahájením semináře.

Při neúčasti přihlášeného účastníka poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do 2 dnů před konáním semináře.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 602 421 635, 724 519 665 (kontakt na pořadatele), popř. svůj dotaz zašlete na: paleckova@udas.cz, roubalova@udas.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek