Archiv seminářů Komory

PŘESUNUTO na 30. - 31.7. DPH - Uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Termín: 18. - 19. 5. 2020
Termín — bližší informace Zahájení v 9:30 hod. / Konec v 16:30 hod.
Místo konání: Olomouc
Hotel Prachárna, Křelovská 91, 779 00 Olomouc
Cena: 4600 Kč (5600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 11 hodin

Spojení

Hotel Prachárna, Křelovská 91, 779 00 Olomouc

Lektoři

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce.

Program

Hotel Prachárna

Cílem semináře je komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb. U každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Obdobně operace vztahující se k dovozu a vývozu, dodání zboží s montáží apod.

Seminář je koncipován při nadstandardním časovém rozsahu tak, aby bylo možno probrat podrobně celou oblast zájmu, od vysvětlení základních pojmů a základních pravidel až po nejsložitější vícestranné obchody.

V rámci semináře budou samozřejmě zohledněny dopady intrakomunitárních dodávek do kontrolního hlášení a speciální pozornost bude věnována oblastem, které se změnily od 1. 1. 2020.

Z probíraných témat: 

• dodání a pořízení zboží a služeb do/z jiného členského státu  

• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně 

• pronájem movitých věcí, pořízení zboží z jiného členského státu 

• zasílání zboží, přeprava v rámci EU, služby k nemovitostem, dodání s instalací a montáží  

• dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady 

• vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, data, kurzy

 

Seminář je pro omezený počet účastníků a v jeho průběhu je dostatek času na řešení dotazů účastníků.

Zahájení dne  18. května v 9:30 hod. (prezence od 9:00 hod.), ukončení dne 19. května cca ve 16:30 hod.

V pondělí večer můžete využít sauny.

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.
 
Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení v průběhu školení.
 
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
 
Skočit na začátek