Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Webinář "Koronavirus a aktuální problémy nejen v účetnictví a daních z příjmů"

Termín: 16. 4. 2020
Termín — bližší informace 10.00 – 12.30 hod.
Místo konání:
Internetové připojení - webinář
Cena: 835 Kč (835 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Pro přihlášení bude zaslán prolink.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR.

Program

V oblasti daní z příjmů a v souvisejících oblastech byla v minulých týdnech zveřejněna řada nových informací, orientace v  těchto informacích bohužel není snadná. Cílem webináře je podat posluchačům přehled platných změn, vysvětlit jejich dopady a upozornit na případná úskalí, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prostor bude věnován také odpovědím na dotazy, které posluchači budou pokládat prostřednictvím chatu.

 • Účetnictví
  • Promítnutí současné situace do účetních závěrek za rok 2019
   • Doporučení vydané Komorou auditorů
   • NÚR I-24 Události po rozvahovém dni
 • Daně z příjmů 2019 a 2020
  • Prominutí sankcí z důvodu mimořádné události (tzv. odložení lhůty pro podání přiznání)
  • Prominutí úroku z prodlení při nezaplacení daně
  • Oznamování osvobozených příjmů fyzických osob
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020
  • Loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty)
  • Další informace dle aktuálního vývoje
 • Další související informace
  • Sociální a zdravotní pojištění - prodloužení lhůty pro podání přehledů zdravotního pojištění, prominutí poplatku při pozdní úhradě sociálního pojištění, odpuštění minimálního sociálního a zdravotního pojištění za období březen-srpen
  • Daň silniční, daň z nabytí nemovitostí
  • Elektronická evidence tržeb – posuny a odklady
  • Kompenzační bonus pro OSVČ
  • Další informace dle aktuálního stavu – ANTIVIRUS, COVID II atd.
 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátka, aktuální webový prohlížeč a internetové připojení s doporučenou rychlostí stahování 4 Mb/s (to je běžná rychlost, rychlost lze otestovat např. na adrese www.rychlost.cz, v případě pochybností nám napište e-mail, poradíme Vám).

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte do 15 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Pracujete-li pro společnost, která omezuje zaměstnancům přístup na některé internetové stránky, konzultujte možnost sledování webináře se svými firemními IT specialisty.

Školení můžete objednat on-line zde.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek