Archiv seminářů Komory

ON-LINE vícedenní školení "Vybrané účetní a daňové oblasti a změny"

Termín: 26. - 28. 11. 2020
Termín — bližší informace začátek čtvrtek 8:30 / konec sobota 12:30
Místo konání: On-line MS Teams
Cena: 4360 Kč (5230 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, pro připojení obdržíte prolink.

Lektoři

Ing. Jan Molín, Ph.D., certifikovaný účetní, daňový poradce, zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ.

Ing. Alice Šrámková, účetní expert, daňová poradkyně, zástupce KCÚ v Národní účetní radě, člen pracovní skupiny při přípravě věcného záměru zákona o účetnictví.

Ing. Miloslav Kopřiva, působí v České daňové správě, specializuje se na daňový proces. Je členem Expertní skupiny k daňovému řádu, členem zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců.

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR a člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Program

Čtvrtek 26. 11. 2020

Ing. Jan Molín, Ph.D. - 8:30 - 12:30

Okrajově ke změnám v DPH / Změny v účetních předpisech

 • aktualizace opatření v daňové oblasti v souvislosti se šířením nového typu koronaviru
 • novinky v oblasti DPH pro rok 2020 a 2021
 • dopady změn dalších právních předpisů do účetnictví a daní
 • řešení kurzového rizika v nových interpretacích Národní účetní rady (Ing. Libor Vašek, Ph.D.)

 

Ing. Alice Šrámková - 13:30 - 17:30

Opravné položky a rezervy
 • testování dlouhodobých aktiv na znehodnocení
 • opravné položky k zásobám a pohledávkám
 • kdy tvořit a netvořit rezervy s ohledem na budoucí ztráty

 

Pátek 27. 11. 2020 - 13:00 - 17:00

Ing. Miloslav Kopřiva

Novela daňového řádu účinná k 1. 1. 2020

 • Úprava problematiky podání, vad podání a sankcí za vady podání
 • Nové pojetí zahajování a ukončování daňových kontrol
 • Změny v úpravě postupu k odstranění pochybností
 • Okamžik vyměření daně, účinnost rozhodnutí a vznik přeplatku
 • Daňové identifikační číslo ve vztahu k GDPR
 • Nové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů a způsoby jejich prodlužování
 • Omezení v úpravě opravného přiznání
 • Dodatečné přiznání podané v zahájeném řízení
 • Změny v přístupu k přeplatku a jeho vracení
 • Posečkání ex offo ve vztahu k přiznanému odkladnému účinku žaloby
 • Nové pojetí přístupu ke lhůtě pro placení danbě
 • Nové pojetí přístupu k platbě provedené omylem
 • Záloha na daňový odpočet - řešení požadavku Ústavního soudu ve věci nesporné části odpočtu DPH
 • Zcela nová úprava systematiky sankcí, věcné změny v sankcích
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
 • Další významné maličkosti ukryté v novele daňového řádu

Aktuality z oblasti daňového práva procesního

 

Sobota 28. 11. 2020 - 8:30 - 12:30

Ing. Jiří Klíma
Novinky v oblasti daní z příjmů FO i PO

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2020 pro daňové přiznání a současně upozornění na hlavní změny pro rok 2021. Změny jsou i v navazujících předpisech a mají svoje dopady do daní z příjmů, včetně tzv. covidové legislativy, např. zákon o kompenzačním bonusu apod. Tento seminář proto také představuje průřez celým zákonem a upozornění na změny a výkladové problémy.

Z obsahu:

 • Změny v osvobození u fyzických osob – prodej nemovitostí od 2021
 • Obchodní majetek – nové pojmy a výklady
 • Prodej obchodního podílu
 • Kompenzační bonus, ošetřovné FO, Antivirus plus
 • Odměny statutárních orgánů
 • Hmotný majetek – změny a výklady, plánované změny 2021

 

 
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
Skočit na začátek