Archiv seminářů Komory

Novela zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další aktuální problémy v personální oblasti

Termín: 23. 9. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:30
Místo konání: Ostrava
Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Lektoři

Ing. Gabriela Rathouzská, specialista na pracovně právní záležitosti s mnohaletými zkušenostmi ve vedoucích pozicích oddělení lidských zdrojů.

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s novelou zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a jejími dopady do praxe. Součástí výkladu bude řada praktických doporučení, rad a příkladů, na krátkou ukázku situací, které se budou řešit, se můžete podívat zde. Pozornost bude věnována také dalším aktuálním problémům v personální oblasti.

 • Úvodní informace z personální oblasti – vývoj legislativy a další aktuality

 • Doručování - změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem; doručování na pracovišti; doručování poštou; elektronicky a datovou schránkou; povinnosti zaměstnance v souvislosti s doručováním

 • Potvrzení o zaměstnání – změny ve vydávání a obsahu

 • „Změna“ v pružné pracovní době v oblasti nemožnosti použití, úprava pružné pracovní doby ve vnitřním předpise

 • Co se změní v oblasti přechodu práv a povinností a jak to nadále bude s výpovědí danou zaměstnancem v této souvislosti; povinnosti zaměstnavatele

 • Změny v ustanoveních o pracovních režimech – vícesměnný režim; jak se změnou pracovat ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech

 • Zkrácená pracovní doba – co se mění

 • Pracovní doba v roce 2020 – možnosti zaměstnavatele s ohledem na snížení či zvýšení potřeby pracovní síly při rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele v přímé návaznosti na pracovní dobu

 • Změny ve výši odškodnění pracovních úrazů

 • Sdílené pracovní místo – kratší úvazky, podmínky, dohody, rozvržení pracovní doby

 • Změny v dovolené od 1.1.2021 – dovolená za kalendářní rok a poměrná část dovolené; souvislost s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou; převod dovolené; dovolená ve svátek a krácení za neomluvenou absenci od 1.1.2021, výpočty budou vysvětleny na řadě příkladů.

 • Prostoje a jiné překážky na straně zaměstnavatele – co je prostoj a co ne, kolik a kdy platíme, jak je to s převedením na jinou práci, nemám li pro zaměstnance tu jeho.

 • Hromadné propouštění – co to je, kdy jde o hromadné propouštění a jaké povinnosti se k tomu vážou.

 • Dočasné přidělení pro běžné zaměstnavatele (nejsou agenturou práce)

 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Podrobný program je zveřejněn zde.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek