Internátní školení "Osobnostní rozvoj" — Pomena, Mljet

Mezi nejoblíbenější akce KCÚ patří týdenní soustředění „osobnostního rozvoje“ v Chorvatsku. Letos se konala už po patnácté (!). „Základnou“ byl tentokrát hotel Odisej na jednom z nejkrásnějších ostrovů – Mljetu. Seminář se tentokrát nesl na vlně sebepoznání a týmové spolupráce. Účastníci se dozvěděli hodně o svých možnostech a především dostali návod, jak si ještě více rozšířit svojí osobnostní a manažerskou kapacitu. V příjemném prostředí hotelu na břehu moře se účastníci zabývali diagnostikou osobnosti, motivací, řízením času a variantami dalšího osobnostního a profesního rozvoje. V průběhu semináře proběhla výměna zkušeností a během večerních aktivit došlo i k týmovému stmelení. Ranní rozcvičky, kterých se účastnila drtivá většina posluchačů, přispěly k zocelení ducha a těla a zároveň dodaly potřebnou energii k aktivnímu průběhu jednotlivých lekcí. K nasměrování konkrétních kroků rozvoje posluchačů proběhlo v závěru odborné části individuální koučování. Došlo nejen k naplánování a zaměření v oblasti osobního a pracovního rozvoje, ale i k energizaci účastníků.

Skočit na začátek