Patnáctá snídaně s Komorou

Další snídaně s Komorou se opět konala v Café Colore v centru Prahy. Na začátku jsme si vyslechli zajímavé novinky z 20. světového kongresu účetních v Sydney z úst jeho přímého účastníka, předsedy KCÚ Ing. Libora Vaška, Ph.D. Pokud Vám něco uniklo nebo jste se snídaně neúčastnili, můžete si je přečíst v samostatném článku v Bulletinu 4/2018 i na našich facebookových stránkách. Bohužel se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit původně naplánovaný host doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. se svým hlavním tématem o všeobecně uznávaných omylech v účetní práci, ale naštěstí ho narychlo zastoupil Ing. Jan Molín, Ph.D. takže jsme o tuto část nebyli ochuzeni. Povídali jsme si o etických dilematech, vztazích mezi profesemi, minimalizaci chyb a omylů, jak neupadnout v pokušení a nenamočit se do morálních či dokonce trestných problémů. Dozvěděli jsme se o zkoumání zavinění podle trestního zákoníku (u externích účetních se zavinění nezkoumá na rozdíl od účetních zaměstnanců, kde musí být zavinění prokázáno v úmyslu či nedbalosti). Zkrátka předseda Etické komise KCÚ prokázal, že je člověkem na svém místě! Celou akci doplňovalo skvělé občerstvení a doufáme, že na příští Snídani s Komorou se potkáme i s Vámi a že bude stejně vydařená jako tato.

Skočit na začátek