XXII. Sněm KCÚ

Až 28. listopadu proběhl letošní a celkově již XXII. sněm KCÚ. Poprvé v prostorách How2base HALL na pražských Vinohradech, které se osvědčily při říjnové konferenci. Velká diskuse proběhla opět o vztahu KCÚ a SÚ ČR a o SÚ ČR (Svazu) vůbec, vzhledem k tomu, že se volili delegáti na sněm Svazu a kandidáti pro volbu do jeho orgánů. A diskuse a komentáře se týkaly i třetí blízké společnosti – INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., ve které se očekává v brzké době změna vlastnických poměrů. Velkou pozornost delegátů poutaly samozřejmě volby do všech orgánů KCÚ. Je ovšem trochu s podivem, že ani tento významný bod příliš nezvýšil účast členů na sněmu. A tak jsou opět „na stole“ otázky, kterak zajistit důstojné množství delegátů – spojení s jinou akcí (v minulosti několikrát byl sněm navázán na konferenci či vícedenní školení) či snad zkusit nějakou formu elektronického hlasování? Budeme rádi za názory. Sněm trochu proměnil složení některých orgánů – novou členkou výboru KCÚ se stala Ing. Vladimíra Přibylová, nováčkem v disciplinární komisi se stal Ing. Jaromír Hrazdira a v etické komisi Ing. Michaela Martínková. Vše o sněmu vč. usnesení naleznete zde na stránkách v sekci "Orgány Komory — Sněm".

Skočit na začátek