Aktuální nabídka seminářů Komory

Společenství vlastníků jednotek - daňové a účetní povinnosti

Termín: 20. 9. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2490 Kč (2790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce

Program

  • základní vymezení společenství vlastníků jednotek, rozdělení domu na jednotky (pohled občanského práva),
  • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky související účetní předpisy, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, povinnosti SVJ),
  • účetní závěrka a související úkony (sestavování výkazů, inventarizace, schvalování závěrky a ukládání závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku),
  • hospodaření SVJ při správě domu a pozemku (jak hradit výdaje na správu, rozpočet SVJ a další),
  • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
  • daně (otázka registrace k daním, princip zdaňování příjmů a podávání přiznání k dani z příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků),
  • daňové problémy ve speciálních případech (činnost společenství vlastníků, správa společných částí domu, vyúčtování služeb, opravy a technické zhodnocení a další) - z pohledu daní z příjmů a zákona o DPH,
  • daňová problematika z pohledu vlastníků jednotek (zdanění příjmů z nájmu jednotek, výdaje související s jednotkou jako daňově účinný výdaj/náklad, osvobození od daně z příjmů při převodu jednotky a další souvislosti ve vztahu k daním z příjmů, povinnosti k dani z nemovitých věcí).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, členům statutárních orgánů SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti  a dalším, kteří z titulu své profese nebo vlastnictví jednotky potřebují problematiku SVJ znát.

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek