Aktuální nabídka seminářů Komory

Výroba a ocenění zásob v účetnictví

Termín: 14. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 12:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1991 Kč (2190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jan Tecl

Program

• členění zásob,
• zásady účtování o zásobách – způsob „A“ a „B“,
• oceňování materiálu na skladě,
• specifika výrobní kalkulace,
• oceňování nedokončené výroby,
• oceňování výrobků na skladě,
• daňové dopady oceněných zásob,
• zásoby v účetní závěrce,
• DPH a daň z příjmů související se zásobami.

Odpovědi na dotazy.

 

Určeno finančním ředitelům, finančním manažerům, kontrolorům, hlavním účetním, účetním a všem, které daná problematika zajímá.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek