Novinky

| 1 | 2...45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

Strana 47 z 49, zobrazeno 20 záznamů z celkových 963, záznamy 921 až 940

16. 6. 2006 — MF CR

Na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) je zveřejněna Informace o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2005. Zpráva byla dne 7. června předložena k informaci vládě ČR. LZ

8. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 25. 4. 2006
AKTUALITY - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

6. 6. 2006 — Nabídka nebytových prostor

V sekretariátu je nabídka pronájmu nebytových prostor v soukromém domě v Praze 3 - Vinohradech, Milešovské ulici. Výměra - 185m, pět kanceláří, kuchyňka, sociální zázemí. LZ

2. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Usnesení VIII. sněmu Komory certifikovaných účetních
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

1. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Dopis výboru členům Komory
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

31. 5. 2006 — POV = KPV

Letošní sněm schválil novou směrnici č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV). Její návrh je v menu - sněm 2006. Brzo bude na stránkách zveřejněno úplné znění schválené sněmem, také bude zveřejněna v novém bulletinu Komory. LZ

30. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-7: Komisionářské smlouvy.

22. 5. 2006 — Komora

Předsedkyní Komory byla dnes zvolena Ing. Alena MRKVIČKOVÁ a místopředsedy Ing. Martin UNZEITIG, FCCA a Mgr. Ing. Jana MARKOVIČOVÁ. LZ

21. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-6: Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání.

18. 5. 2006 — Sněm Komory

Dnešní sněm Komory zvolil nový výbor ve složení - Ing. Jana Antonová, Ing. Eleonora Herlíková, Ing. Josef Homolka, Hana Křížová, Mgr. Ing. Jana Markovičová, Ing. Alena Mrkvičková a Ing. Martin Unzeitig, FCCA, disciplinární komisi ve složení Ing. Marie Barančicová, Ing. Alena Čechová, Ing. Svatava Lošťáková a Ing. Václav Mudra. Revizory účtů byli zvoleni Ing. Miloslav Hejret a Markéta Kalivodová. LZ

10. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Zápis z jednání KV KDP - 6. 4. 2006
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (4)

4. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Další materiály ke sněmu
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

2. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení: konsolidovaná účetní závěrka, 8. - 10. června 2006.

30. 4. 2006 — ŠKOLENÍ

Upozorňuji, že květnové školení Komory ve Dvoře Králové je již obsazeno. LZ

26. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 25. 1. 2006
AKTUALITY - IFAC - Kongres 2006.

20. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Další materiály ke Sněmu
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

19. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Návrhy na úpravy norem.

6. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení - daně z příjmů: 25. - 27. května 2006
METODIKA - Daňové judikáty.

5. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
METODIKA - Interpretace NÚR I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku.

22. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Interpretace NÚR I-4: Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (3)

| 1 | 2...45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Skočit na začátek