Novinky

| 1 | 2...46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Strana 49 z 50, zobrazeno 20 záznamů z celkových 987, záznamy 961 až 980

19. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Návrhy na úpravy norem.

6. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení - daně z příjmů: 25. - 27. května 2006
METODIKA - Daňové judikáty.

5. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
METODIKA - Interpretace NÚR I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku.

22. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Interpretace NÚR I-4: Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (3)

21. 3. 2006 — Novela zákona o účetnictví

Stručnou, ale zajímavou novelku zákona o účetnictví s účinností od 1. ledna 2007 přináší zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ukládá totiž povinnost účetním jednotkám uvedeným v § 20 zveřejnit účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku. LZ

20. 3. 2006 — Sdělení MF ČR

Na www.mfcr.cz je zveřejněno sdělení MF ČR k uplatňování §24 odst. 2 písm.j, bod 4) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - týká se daňových výdajů (nákladů) na provoz vlastního stravovacího zařízení. LZ

17. 3. 2006 — Klub Komory

V sekci vzdělávání - klub Komory je pozvánka na klubovou akci dne 4. dubna 2006 na téma výdaje u příjemců finanční pomoci ze strukturálních fondů EU (lektor B.Petrlíková). LZ

17. 3. 2006 — Daňové složenky

Od 15. března 2006 je možné na pobočkách České pošty využít k úhradě daňové povinnosti tzv. daňovou složenku. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Více na www.mfcr.cz. LZ

14. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Program VIII. sněmu Komory certifikovaných účetních
METODIKA - Sdělení Ministerstva financí k praktické aplikaci Pokynu č. D-286.

10. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Pozvánka na VIII. sněm Komory certifikovaných účetních
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení: mzdové účetnictví - 20. - 22. duben 2006.

9. 3. 2006 — Spolupráce

Španělská poradenská firma Antonio Vinal and Co. Abogados hledá pro svého klienta - společnost působící v účetnictví a daňovém poradenství, malou českou účetní firmu za účelem navázaní spolupráce (pozdější vytvoření společného podniku) pro působení v ČR i v zahraničí. Kontakt (též anglicky) na madrid@avinalabogados.com. LZ

8. 3. 2006 — Zvýhodněné akce POV

Společnost 1.VOX a.s. připravila na duben 2006 následující zvýhodněné akce pro členy Komory: 14. dubna - Praktická aplikace zákona o archivní a spisové službě pro podnikatelskou sféru a nestátní sektor (lektor Dr. Bohumír Brom), 25. dubna - Elektronický podpis a eXtensible Business Reporting Languague (XBRL) v účetnictví (lektor Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.) Více na www.vox-kurzy.cz. LZ

7. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Zápis z jednání KV KDP - 25. 1. 2006
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (2)

27. 2. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

16. 2. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Projekt jazykového vzdělávání;
ZAMĚSTNÁNÍ - Další nabídka zaměstnání.

16. 2. 2006 — Projekt jazykového vzdělávání

K projektu jazykového vzdělávání upřesňuji, že do něho bude zahrnuta výuka minimálně ve dvou jazycích, podle zájmu z průzkumu. Předpokládá se, že každý účastník si vybere studium jednoho jazyka. Zemánek

19. 1. 2006 — Konference

V menu Servis pro členy byl obnoven provoz diskusního fóra - konference. LZ

3. 1. 2006 — Daně z příjmů

Očekávaná novela zákona o daních z příjmů vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 545/2005 Sb.(rozeslána 30. prosince). LZ

5. 12. 2005 — Seminář

V aktualitách je pozvánka na seminář pořádaný ve spolupráci s Komorou účetních expertů Francie ve dnech 15.-16. prosince. Jest možno se zúčastnit i jeden den. LZ

12. 10. 2005 — Vyhlášky

Novely vyhlášek č. 397 - 402/2005 Sb. provádějících některá ustanovení zákona o účetnictví byly publikovány ve Sbírce zákonů čá. 138/2005 (rozeslána dne 5. října 2005). LZ

| 1 | 2...46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Skočit na začátek