Novinky

| 1 | 2...51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Strana 54 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1099, záznamy 1061 až 1080

1. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Dopis výboru členům Komory
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

31. 5. 2006 — POV = KPV

Letošní sněm schválil novou směrnici č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV). Její návrh je v menu - sněm 2006. Brzo bude na stránkách zveřejněno úplné znění schválené sněmem, také bude zveřejněna v novém bulletinu Komory. LZ

30. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-7: Komisionářské smlouvy.

22. 5. 2006 — Komora

Předsedkyní Komory byla dnes zvolena Ing. Alena MRKVIČKOVÁ a místopředsedy Ing. Martin UNZEITIG, FCCA a Mgr. Ing. Jana MARKOVIČOVÁ. LZ

21. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-6: Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání.

18. 5. 2006 — Sněm Komory

Dnešní sněm Komory zvolil nový výbor ve složení - Ing. Jana Antonová, Ing. Eleonora Herlíková, Ing. Josef Homolka, Hana Křížová, Mgr. Ing. Jana Markovičová, Ing. Alena Mrkvičková a Ing. Martin Unzeitig, FCCA, disciplinární komisi ve složení Ing. Marie Barančicová, Ing. Alena Čechová, Ing. Svatava Lošťáková a Ing. Václav Mudra. Revizory účtů byli zvoleni Ing. Miloslav Hejret a Markéta Kalivodová. LZ

10. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Zápis z jednání KV KDP - 6. 4. 2006
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (4)

4. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Další materiály ke sněmu
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

2. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení: konsolidovaná účetní závěrka, 8. - 10. června 2006.

30. 4. 2006 — ŠKOLENÍ

Upozorňuji, že květnové školení Komory ve Dvoře Králové je již obsazeno. LZ

26. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 25. 1. 2006
AKTUALITY - IFAC - Kongres 2006.

20. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Další materiály ke Sněmu
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

19. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Návrhy na úpravy norem.

6. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení - daně z příjmů: 25. - 27. května 2006
METODIKA - Daňové judikáty.

5. 4. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
METODIKA - Interpretace NÚR I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku.

22. 3. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Interpretace NÚR I-4: Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (3)

21. 3. 2006 — Novela zákona o účetnictví

Stručnou, ale zajímavou novelku zákona o účetnictví s účinností od 1. ledna 2007 přináší zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ukládá totiž povinnost účetním jednotkám uvedeným v § 20 zveřejnit účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku. LZ

20. 3. 2006 — Sdělení MF ČR

Na www.mfcr.cz je zveřejněno sdělení MF ČR k uplatňování §24 odst. 2 písm.j, bod 4) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - týká se daňových výdajů (nákladů) na provoz vlastního stravovacího zařízení. LZ

17. 3. 2006 — Klub Komory

V sekci vzdělávání - klub Komory je pozvánka na klubovou akci dne 4. dubna 2006 na téma výdaje u příjemců finanční pomoci ze strukturálních fondů EU (lektor B.Petrlíková). LZ

17. 3. 2006 — Daňové složenky

Od 15. března 2006 je možné na pobočkách České pošty využít k úhradě daňové povinnosti tzv. daňovou složenku. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Více na www.mfcr.cz. LZ

| 1 | 2...51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Skočit na začátek