Novinky

| 1 | 2...51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Strana 53 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1092, záznamy 1041 až 1060

18. 7. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Sdělení MF k daňovému posouzení regulovaného nájemného v bytech v režimu podnikového bytového hospodářství v souvislosti se zrušením cenové regulace nájemného
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

14. 7. 2006 — Výbor Komory

Výbor Komory na svém včerejším jednání mj. projednal a odsouhlasil strategii dalšího postupu v závislosti na stanovisko hlavního výboru Svazu k předloženému návrhu Memoranda o společném postupu (Memorandum vyjadřuje základní kritéria pro ustavení samostatné Komory) a schválil svůj jednací řád. LZ

10. 7. 2006 — ŠKOLENÍ

Upozorňuji, že školení Komory ve dnech 9.-16. září 2006 je již obsazeno. LZ

4. 7. 2006 — Daňový portál

Ministerstvo financí včera zahájilo provoz Daňového portálu, který je součástí internetových stránek České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). Portál poslouží pro komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení. LZ

3. 7. 2006 — Bulletin

Od 30. června je rozesílán nový bulletin č. 2/2006. Případné nedoručení reklamujte na info@komora-ucetnich.cz nebo telefonicky. V nadpisu pozvánky na školení vypadlo na konci slovo OSOBNOSTI. LZ

28. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 25. 4. 2006.

22. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (5)
VZDĚLÁVÁNÍ - Pozvánka na internátní školení 9. - 16. září 2006 v Chorvatsku.

19. 6. 2006 — Předávání certifikátů

Dnes se uskutečnilo v Muzeu hl. m. Prahy slavnostní předávání certifikátů. Do vyššího stupně postoupilo též 12 členů Komory. Certifikát bilančního účetního převzali Ing. Marta Bajarová, Ing. Hana Císařová, Ing. Monika Ganczarczyková, Ing. Mgr. Zdeněk Hosa, Bohuslava Jiránková, Ing. Doris Matysová, Dagmar Orlíková, Ing. Martin Richter a Ing. Irena Tremčinská. Certifikát účetního experta převzali Ing. Taťána Bártová, Ing. Jiřina Píglová a Ing. Milena Žáková. Blahopřání. LZ

18. 6. 2006 — Výbor Komory

Výbor Komory na pátečním večerním jednání mj. schválil text Memoranda o společném záměru, který byl již předložen k vyjádření hlavnímu výboru Svazu účetních. Memorandum vyjadřuje základní kritéria pro ustavení samostatné Komory. Po podpisu bude text zveřejněn. Výbor rovněž schválil Rozhodnutí o výši poplatku za přezkoušení v systému KPV a dále konkretizoval programy rozvoje Komory svěřené jednotlivým členům výboru. LZ

16. 6. 2006 — MF CR

Na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) je zveřejněna Informace o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2005. Zpráva byla dne 7. června předložena k informaci vládě ČR. LZ

8. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 25. 4. 2006
AKTUALITY - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

6. 6. 2006 — Nabídka nebytových prostor

V sekretariátu je nabídka pronájmu nebytových prostor v soukromém domě v Praze 3 - Vinohradech, Milešovské ulici. Výměra - 185m, pět kanceláří, kuchyňka, sociální zázemí. LZ

2. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
SNĚM 2006 - Usnesení VIII. sněmu Komory certifikovaných účetních
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

1. 6. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Dopis výboru členům Komory
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

31. 5. 2006 — POV = KPV

Letošní sněm schválil novou směrnici č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV). Její návrh je v menu - sněm 2006. Brzo bude na stránkách zveřejněno úplné znění schválené sněmem, také bude zveřejněna v novém bulletinu Komory. LZ

30. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-7: Komisionářské smlouvy.

22. 5. 2006 — Komora

Předsedkyní Komory byla dnes zvolena Ing. Alena MRKVIČKOVÁ a místopředsedy Ing. Martin UNZEITIG, FCCA a Mgr. Ing. Jana MARKOVIČOVÁ. LZ

21. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Interpretace NÚR I-6: Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání.

18. 5. 2006 — Sněm Komory

Dnešní sněm Komory zvolil nový výbor ve složení - Ing. Jana Antonová, Ing. Eleonora Herlíková, Ing. Josef Homolka, Hana Křížová, Mgr. Ing. Jana Markovičová, Ing. Alena Mrkvičková a Ing. Martin Unzeitig, FCCA, disciplinární komisi ve složení Ing. Marie Barančicová, Ing. Alena Čechová, Ing. Svatava Lošťáková a Ing. Václav Mudra. Revizory účtů byli zvoleni Ing. Miloslav Hejret a Markéta Kalivodová. LZ

10. 5. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA
- Zápis z jednání KV KDP - 6. 4. 2006
- IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (4)

| 1 | 2...51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Skočit na začátek