Účetní a majitel firmy si musejí rozumět v náhledu na riziko

Rozhovor s předsedkyní KCÚ Ing. Alicí Šrámkovou, FCCA
Finanční management 1/2012

Vstup do účetní profese je obtížný jen zdánlivě, míní v rozhovoru předsedkyně výboru Komory certifikovaných účetních Alice Šrámková. Zajištění vyššího stupně kvality by podle ní bylo možné dosáhnout například zpřesněním vázacích podmínek v zákoně. Kromě jiného se hovořilo i o různých stupních certifikace účetních a dalších tématech.

Více

Takřka pětina účetních byla v souvislosti s účetní závěrkou 2011 požádána o vylepšení zisku

Tisková zpráva a její ohlasy v médiích
Praha, 2. března 2012

Nadřízení a zadavatelé požádali v letošní účetní závěrce přes 21 procent účetních o vylepšení ekonomických výsledků. Potenciálně je tak více než pětina aktuálních závěrek přikrášlená. V 87 procentech z těchto žádostí se jednalo o vylepšování zisku. Plných 17 procent závěrek tedy může ve srovnání s realitou vykazovat jiný zisk účetní jednotky. Ukázala to anketa Komory certifikovaných účetních.

Více

Ankety se zúčastnilo 363 respondentů z řad členů Komory certifikovaných účetních, která sdružuje odborníky na oblast účetnictví, daní i podnikových financí. Podle jejich názoru se kromě ziskovosti často přikrášluje i zadluženost firmy. Týká se to plných 15,5 procent závěrek. Firmy rovněž optimalizují své daňové ztráty, rozpočtové ukazatele nebo vylepšují rozbor výsledků hospodaření.

„Z odpovědí se potvrzuje, že údaje uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty lze do určité míry záměrně zkreslovat. Jediný výkaz, který naopak upravit nelze, je cash flow (přehled o peněžních tocích). Je s podivem, že dle zákona o účetnictví právě tento výkaz není pro všechny účetní jednotky povinnou součástí účetní závěrky,“ uvedla Alice Šrámková, předsedkyně Komory. 

Podle názoru Komory certifikovaných účetních je snaha o kreativitu v účetnictví výsledkem současného ekonomického klimatu. Podle Dity Chrastilové, místopředsedkyně Komory, vede firmy ke zkreslování účetnictví několik hlavních důvodů: „Firmy chtějí nebo musí získávat nové zdroje financování od bank a akcionářů. Dále manažeři chtějí nebo musí plnit rozpočty, na které se v řadě případů váže i variabilní složka jejich platu. V extrémním případě jde u zahraničních skupin o zachování operací v České republice.“

Ohlasy na tiskovou zprávu v médiích

    

    

| 1 | 2...22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >
                               

 

 

 

 

Skočit na začátek