Tip pro účetní: Pracujte s online nástroji - zvyšte svou hodnotu, ušetřete čas a vydělejte více

onbusiness.cz
31. 8. 2021

Pod slovem účetní si mnoho lidí představí osobu, která je „zasypaná“ dokumenty a formuláři, ve kterých stále „něco“ hledá a systematicky to „něco“ ukládá do nejrůznějších „škatulek“. V zásadě tak pro mnoho lidí nudná práce bez možnosti přesahu do jiných disciplín a oblastí, které by se jen lehce dotýkaly něčeho, čemu se říká kreativita. Do jisté míry je to pravda, ale...

Více

Celý článek je Vám k dispozici zde.

Důchody se zvýší o 300 korun navíc, pětistovku dostanou senioři i za každé vychované dítě

Tisková zpráva MPSV
18. 8. 2021

Senát ponechal novelu zákona o důchodovém pojištění v podobě, která opustila Poslaneckou sněmovnu. Znamená to minimálně dvě dobré zprávy pro současné i budoucí seniory a seniorky. Novela přinese zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, a pětistovku navíc pro ty, kteří vychovávali děti. Dříve půjdou do penze i záchranáři bez toho, aby se snižovala výše jejich důchodu.

Více

Celá TZ je k dispozici zde.

Práce z domova má svá úskalí

kurzy.cz/zprávy
5. 8. 2021

Home office byl v minulosti většinou vnímán jako bonus pro zaměstnance. Dnes se v mnoha případech jedná o „automatickou“ variantu, která s sebou nese pro zaměstnavatele nová omezení a na zaměstnance jiné nároky. Home office nejde nařídit, a pokud zaměstnanec nechce pracovat na jiném než na svém pracovišti, je tak povinností zaměstnavatel mu vyjít vstříc (pokud mu v tom nebrání objektivní důvody). Něco jiného však je, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel na práci z jiného místa (coworkingové centrum, kavárna apod.) než je samotné pracoviště dohodnou.

Více

Celý článek si můžete přečíst zde.

Generace Z a trh práce: 57 procent mladých má obavy z nedostatku pracovních míst kvůli automatizaci

businessinfo.cz
12. 8. 2021

Drtivá většina nejmladších pracovníků (91 %) předpokládá, že si kvůli zvyšujícím se nárokům na trhu práce bude muset zvyšovat kvalifikaci v zaměstnání, často v rozdílném oboru. Vyplývá to z globálního průzkumu Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Asociace certifikovaných účetních (ACCA), který obě organizace provedly na vzorku 9000 nejmladších pracovníků a studentů ekonomických oborů ve 176 zemích světa.

Více

Celý text je k dispozici zde.

Na co si zaměstnavatel musí dát pozor při práci zaměstnanců z domova

onbusiness.cz
30. 7. 2021

„Z posledního dotazníkového šetření, které jsme prováděli mezi našimi členy, jich více než 60 % pracuje z domova a to jako OSVČ. Zbylí členové využívají možnosti, kterou jim nabízí zaměstnavatel a totiž střídavého výkonu své práce (home office/kancelář). Ve většině případů se jejich povinnosti a práva vyjasnila již v prvních měsících minulého roku, kdy byli „donuceni“ k práci z domova. Přesto doporučujeme všem, aby s dohodou nebo úpravou firemních předpisů neotáleli,“ říká Vladimíra Přibylová, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

Více

Celý článek si můžete přečíst zde.

DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021

Tisková zpráva GFŘ
15. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.

Více

Celá TZ je zde.

Daňové úlevy pro občany a firmy z oblastí zasažených živelní pohromou

Tisková zpráva GFŘ
30. 6. 2021

Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji 26/21 daňové úlevy pro spoluobčany, jejichž životy poznamenal ničivý živel z minulého týdne. Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila informace, jak mají lidé postupovat v případě, že nestihnou odevzdat přiznání na dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplatit daň ve lhůtě pro splnění těchto povinností k 1. 7. 2021, úlev u kontrolního hlášení a na dani z přidané hodnoty či prominutí zálohy na silniční dani.

Více

Celé znění TZ naleznete zde.

Co COVID změnil pro účetní během posledního roku

onbusiness.cz
9. 7. 2021

Pokud se podíváme zpět v čase, počáteční šok a pracovní paralýzu z covidu vystřídal tlak na to, aby se všechno stihlo dle zadaných termínů. Velký vliv na práci účetních měla „náhodně“ vydávaná státní nařízení. Ta se stala nejen pro ně ale i pro většinu obyvatel České republiky „noční můrou“, protože nevěděli, co bude platit následující týden nebo za měsíc. Minulý rok, kdy došlo k posunutí odevzdání daňových přiznání, byla tato možnost přijata účetními s jistou úlevou. Toho chaosu bylo v té době více než dost.

Více

Celý článek naleznete zde.

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

Tisková zpráva MF ČR
25. 6. 2021

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června. Faktickým důsledkem generálního pardonu, který Ministerstvo financí neprodleně vyhlásí ve Finančním zpravodaji, je posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen o jeden měsíc a prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července.

Více

Kompletní znění TZ naleznete zde.

S odbory panuje shoda: Minimální mzda 18 tisíc korun je cestou, jak nastartovat obnovu ekonomiky

Tisková zpráva MPSV
17. 6. 2021

Zvýšení minimální mzdy alespoň na 18 tisíc korun od příštího roku je příležitostí, jak nastartovat mzdový růst a pomoci až 250 tisícům zaměstnanců s nejnižšími příjmy i ekonomice jako celku. Shodli se na tom účastníci jednání, která se dnes konala na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Více

Celá TZ zde.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...25 | 26 |
                               

 

 

 

 

Skočit na začátek