Aktuální nabídka seminářů Komory

Roční zúčtování u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Termín: 21. 2. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

Ing. Jan Molín, Ph.D., certifikovaný účetní, daňový poradce, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ.

Program

Po dohodě s lektorem bylo školení zrušeno. Děkujeme za pochopení.

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek